کارگاه فنون ایده یابی خلاق در کسب‌وکار

کارگاه فنون ایده یابی خلاق در کسب‌وکار

۲۶ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه تربیت مدرس

کارگاه فنون ایده‌یابی خلاق در کسب‌وکار از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۶ مهر‌ماه ۱۳۹۶ تا ساعت ۱۸ روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر‌ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

 

محورهای رویداد

 

  • اصول جهان‌بینی خلاق
  • تفکر همگرا و تفکر واگرا
  • تکنیک‌های پرورش خلاقیت
  • ایده یابی خلاق در کسب‌وکار
  • مورد کاوی و تمرین عملی